Transformatoare de directiva a ue

Directiva UE Atex stabilește cerințele de bază pe care trebuie să le îndeplinească fiecare produs care este dat pentru utilizare în atmosfere potențial explozive. Standardele care sunt legate funcțional de regulă specifică cerințele specifice. Ca parte a reglementărilor interne aplicate într-un stat membru, sunt specificate cerințe care nu sunt specificate de directivă sau de standarde interne. Reglementările interne nu pot constitui contrar dispozițiilor directivei și nici nu se pot adăuga la înăsprirea cerințelor impuse de directivă.

Directiva Atex a fost stabilită pentru a reduce la minimum riscul asociat cu utilizarea oricăror rezultate, în măsura în care atmosfera potențial explozivă poate depăși.Producătorul are o mare responsabilitate pentru a determina dacă un anumit produs este supus unei evaluări a conformității contractelor atex, de asemenea, pentru adaptarea produsului la standardele actuale.Aprobarea Atex este anunțată pentru succesul produselor care intră pe suprafața pericolului de explozie. Debutul este spațiul actual în care sunt create, utilizate sau stocate substanțe care, atunci când sunt amestecate cu aerul, pot produce amestecuri explozive. În special la școala acestor substanțe, se pare: lichide, gaze, praf și fibre inflamabile. Pot exista, de exemplu, benzine, alcooli, hidrogen, acetilenă, praf de cărbune, praf de lemn, praf de zinc.O explozie apare atunci când o mare cantitate de energie rezultată dintr-o sursă eficientă de aprindere ajunge în atmosfera explozivă. După începerea incendiului, apare o explozie, care prezintă o mare amenințare pentru ființă și pentru sănătatea umană.