Punerea la pamant a burselor telefonice

Terminarea electrostatică este o împământare electrostatică utilizată pentru transportul tuturor tipurilor de lichide, pulberi și gaze inflamabile. Stăpânirea electrostatică reduce în mare măsură riscul de explozie sau de aprindere a diferitelor tipuri de substanțe combustibile din produsul recuperator. Deșeurile necontrolate pot da un amestec de lichid și gaz și astfel se creează explozia.

Desigur, este posibil să se elimine pericolul de autoaprindere și de explozie. Pentru ca ultimele structuri de transport posibile să existe, acestea ar trebui să aibă o împământare adecvată, cu alte cuvinte o descărcare controlată a încărcăturilor electrostatice. Acest tip de împământare electrostatică va reduce semnificativ riscul unei explozii a combustibililor transportați. Acest model este simplu de împământare de la terminalul de împământare și de la cablu. Firurile generate la împământare relevă o rezistență electrică scăzută și o mare rezistență la deteriorări mecanice. Puteți utiliza un sistem de împământare mai complex, care are un sistem de protecție care continuă să transporte sau să distribuie produsul, dar când solul a fost conectat corespunzător.Te întrebi cu certitudine când îți asociați acest tip de împământare? Cele mai multe ori se celebrează în timpul încărcării și descărcării cisternelor de transport feroviar și rutier, a tancurilor, a butoaielor și, de exemplu, a instalațiilor de procesare. Pericolul exploziei conduce, de asemenea, la amestecarea și pulverizarea sau pomparea diferitelor tipuri de substanțe inflamabile. În timpul interferenței în conținutul inflamabil, încărcările electrice sunt create prin contactul sau separarea moleculelor. Ori de câte ori apare o încărcătură electrostatică și se concentrează în fundalul unor substanțe inflamabile, ea se alătură creării unei amenințări. Principiul de bază al oricărei protecții împotriva descărcării electrostatice este de fapt un terminal bun și un cablu selectat corespunzător, oferind șansa de a efectua o încărcare electrică în scopul împământării.Cheia este că terminalele și cablurile utilizate la sol trebuie să îndeplinească reguli foarte restrictive, desemnate pe strada de încercări. În prezent, cele mai bune tipuri de împământare a sistemului oferă cele mai bune rezultate.