Directiva ue privind sursele regenerabile de energie

Directiva ATEX în propriul sistem juridic a fost introdusã la 28 iulie 2003. Se utilizeazã pentru produse destinate operațiunilor în zone expuse riscului de explozie. Produsele trebuie sã îndeplineascã cerințe stricte nu numai pentru siguranțã, ci și pentru protecția sãnãtãții. Directiva ATEX conține proceduri de evaluare a conformitãții.

În conformitate cu prevederile actului normativ aflat în discuție, nivelul de siguranțã și, combinate cu procedurile actuale de evaluare, depind în mod decisiv de nivelul de amenințare la adresa mediului în care va fi creat antena specialã.Directiva ATEX specificã cerințele stricte pe care un anumit produs trebuie sã le îndeplineascã în medii potențial explozive. Cu toate acestea, ce zone vrei sã spui? În primul rând, aici vorbim despre minele de cãrbune, în care existã un mare risc de explozie a metanului sau prafului de cãrbune.

Directiva ATEX are o diviziune detaliatã a echipamentelor în ceea ce privește calitatea. Sunt doi dintre ei. În prima parte, se întâlnesc dispozitive care se aflã în minã subteranã și pe suprafețe care pot fi expuse riscului de explozie a metanului. A doua parte se conecteazã la dispozitive care sunt îndreptate spre locuri necunoscute, dar care pot fi expuse riscului unei atmosfere explozive.

Prezenta directivã stabilește cerințele esențiale pentru toate echipamentele care funcționeazã în vecinãtatea pericolului de explozie a prafului de metan / cãrbune. Și mai multe cerințe importante pot fi descoperite printr-o mãsurã armonizatã.

Trebuie reținut faptul cã dispozitivele similare cu cele din zonele periculoase trebuie sã fie marcate cu marca CE. Numãrul de identificare al organismului notificat trebuie sã fie prevãzut cu marca, care trebuie sã fie exactã, vizibilã, indestructibilã și lizibilã.

Organismul notificat examineazã de control al caroseriei sau auto-aprovizionare întreg, în sensul asigurãrii consimțãmântului cu modelele de bazã și așteptãrile directivei. De asemenea, trebuie sã rețineți cã, la 20 aprilie 2016. Directiva va înlocui actuala noua directivã ATEX 2014/34 / UE.