Casa de marcat elzab mini pret

Efectuarea de greșeli este un lucru bun. Aceste informații au fost în plus furnizate legislatorilor care au permis contribuabililor sã corecteze documentele de vânzare emise în mod incorect și, în plus, declarațiile, fãrã a trebui sã aibã consecințe mari. Aceastã posibilitate existã și în succesul înregistrãrii vânzãrilor cu privire la suma fiscalã. Deci, când ar trebui sã arate corecția asupra sumei fiscale?

https://hair-cp.eu/ro/

În cazul tranzacțiilor care implicã persoane fizice care nu desfãșoarã activitãți economice și agricultori forfetari, este necesar sã se înregistreze fiecare consimțãmânt asupra sumei financiare și sã se depunã o chitanțã. Veniturile sunt închise în KPiR pe platforma de rapoarte periodice. Erori apãrute la emiterea chitanțelor fiscale se referã de obicei la: suma impozitului pe articole și asistențã, data sau valoarea vânzãrilor, numãrul de bunuri sau servicii. Se mai întâmplã, de asemenea, ca rulajele de la casa de bilete la care se anunțã încasãrile sã fie tãiate în primul casã de marcat și vor fi imprimate greșit dovada achizițiilor. În succesul înregistrãrii vânzãrilor pe o sumã foarte amarã și rea, existã faptul cã tranzacția înregistratã la casa de marcat nu va fi returnatã sau îmbunãtãțitã, menținând în același timp funcții convenabile în acest fel de mâncare. La sfârșitul lunii martie 2013, nu era adevãrat ce ar trebui fãcut în succesul erorii privind chitanța fiscalã. Au fost dezvoltate câteva mecanisme de implementare, a cãror utilizare a fost susținutã de birouri, însã performanța a avut și un caracter neoficial. Începând cu data de 1 aprilie 2013, în legea privind casele de marcat, am gãsit înregistrãri care caracterizeazã acest caz. Începând cu luna aprilie 2013, contribuabilii care înregistreazã vânzãri cu casele de marcat trebuie sã ținã douã înregistrãri - înregistrãrile returnãrilor și reclamațiilor și înregistrãrile erorilor evidente. Regulamentele nu specificã modul în care ar trebui sã reaminteascã, ci descriu datele pe care doresc sã le gãseascã în ele. Ambele sunt potrivite pentru a corecta vânzãrile incluse în ideea de înregistrare a casei de marcat, iar un altul va fi pus în cazul celor menționate mai sus erori. În direcția anulãrii chitanței, este necesar sã se respecte textul relevant din registrul de erori, incluzând: valoarea brutã și impozitul pe vânzãrile înregistrate grav, o scurtã descriere a erorii și a formei de eroare împreunã cu originalul chitanței.